Eksternest

Onwaarschijnlijk maar toch waar: sinds afgelopen week zijn er twee eksters heel actief met takjes in de weer in de voorste notenboom. Ze zijn een nest aan het bouwen. En ze mogen opschieten.

Je ziet immers heel duidelijk wie het vrouwtje is; die is een stuk forser en heeft daardoor moeite om zich omhoog te slepen. Daar komt nog bij dat ze mank lijkt te lopen.

Eksters zijn brutale vogels, maar toch ook echt hele schuwe. Vandaar dat ze zich schuil houden overdag als er in de tuin wordt gespeeld en gerend. In de avond komen ze dan weer heel voorzichtig tevoorschijn. Dan bouwen ze gestaag samen voort aan hun nest. Hopelijk gaat het vrouwtje er daarna ook zitten broeden.